75,000 تومان
35,000 تومان

وریفای خمش سه نقطه تیر با آباکوس

صحت سنجی خمش سه نقطه تیر 1- مقاله صحت سنجی برای صحت سنجی از مقاله Yucheng Huang و همکاران در…
45,000 تومان

پایش سلامت سازه

سمینار پایش سلامت پل 1- نحوه نگارش 🖋 کلیه صفحات سمینار دارای اندازه A4 است.  تمامی متن توسط یک فونت تایپ شده…
75,000 تومان

وریفای دیوار برشی فولادی

صحت سنجی دیوار برشی فولادی 1- مقاله صحت سنجی برای صحت سنجی از مقاله Darren Vian و همکاران در سال 2009…
65,000 تومان

اتصال صفحه انتهایی

سمینار اتصال صفحه انتهایی 1- نحوه نگارش 🖋 کلیه صفحات سمینار دارای اندازه A4 است.  تمامی متن توسط یک فونت تایپ شده…
65,000 تومان

وریفای تیر پیش تنیده بتنی با آباکوس

صحت سنجی تیرپیش تنیده بتنی 1- مقاله صحت سنجی برای صحت سنجی از مقاله Mr. kote و همکاران در سال…
99,000 تومان