75,000 تومان
35,000 تومان

آموزش تصویری تحلیل استاتیکی معادل

با این آموزش خواهیم آموخت💡: روش های تحلیل خطی و غیرخطی سازه ها تفاوت های بین تحلیل استاتیکی و تحلیل…

50,000 تومان

تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی

با این آموزش خواهیم آموخت💡: شناخت لایه های زمین نظریه جابجایی نسبی قاره ها زلزله چیست و باعث ایجاد چه…

50,000 تومان

آموزش تصویری تحلیل دینامیکی طیفی

با این آموزش خواهیم آموخت💡: انواع وسایل اندازه گیری زلزله برای مقاصد طراحی سازه نیاز به اطلاعات لرزه نگار داریم…

50,000 تومان