وریفای خمش سه نقطه تیر با آباکوس

صحت سنجی خمش سه نقطه تیر 1- مقاله صحت سنجی برای صحت سنجی از مقاله Yucheng Huang و همکاران در…
45,000 تومان

وریفای دیوار برشی فولادی

صحت سنجی دیوار برشی فولادی 1- مقاله صحت سنجی برای صحت سنجی از مقاله Darren Vian و همکاران در سال 2009…
65,000 تومان

وریفای تیر پیش تنیده بتنی با آباکوس

صحت سنجی تیرپیش تنیده بتنی 1- مقاله صحت سنجی برای صحت سنجی از مقاله Mr. kote و همکاران در سال…
99,000 تومان